HANTVERK    KUNNANDE    TRADITION

Många hantverksyrken har idag försvunnit eller förändrats. Kunskaper och erfarenheter håller på att försvinna.
Den moderna tekniken har tagit över inom många områden.
Trots det finns det en framtid för  hantverk och hantverkare. Inte bara som en nostalgisk företeelse utan något som täcker ett behov.
Föreningen Skråhantverkarna bildades 1983 som ett komplement till redan etablerade hantverksorganisationer.
Syftet är att tillvarata de traditionella hantverksyrkenas unika möjligheter
 Läsa mer om föreningen

Medlemsföretag 

Copyright © Skråhantverkarna