För pressbilder vänligen kontakta Föreningen Skråhantverkarna så skickar vi Dig
inloggningsuppgifter till vårt bildarkiv. Vid publicering av bilder i media ber vi Dig
ange ”foto copyright Föreningen Skråhantverkarna” där ej annan copyright anges.