Många hantverksyrken har idag försvunnit eller förändrats. Kunskaper och erfarenheter håller på att försvinna. 
Den moderna tekniken har tagit över inom många områden.

Trots det finns det en framtid för  hantverk och hantverkare. Inte bara som en nostalgisk företeelse utan något som täcker ett behov.

Föreningen Skråhantverkarna bildades 1983 som ett komplement till redan etablerade hantverksorganisationer.
Syftet är att tillvarata de traditionella hantverksyrkenas unika möjligheter.

Detta innebär bl.a.

– att verka för hantverksyrkenas fortlevnad med bibehållen tradition och kvalitet.

– att sprida kännedom om hantverkets betydelse och insatser.

– att verka för bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla hantverkstraditioner och hantverksföremål.

– att främja yrkesutbildning och yrkesskicklighet.

Förutom att fungera som en intresseorganisation vill föreningen även

göra det lättare för våra kunder att komma i kontakt med yrkesskickliga

hantverkare.

Hantverk står för kvalitet och omsorg, samtidigt som det förenar

tradition och kultarv.