Åse Larsjos Dekorationsmåleri

Företagsuppgifter

Åse Larsjos Dekorationsmåleri

Först stod det såhär:

För dekorationsmålare Åse Larsjos är det en fröjd att få lämna vackra minnen efter sig. Ett väl utfört arbete och en nöjd kund är självklart det viktigaste i hennes yrkesutövande. Med enkla miljövänliga material och äldre målningstekniker målar hon möbler, inredning, väggfält och bårder med glädje samt förenar gärna detta med ett modernare utryck.

Hos henne har det alltid funnits ett intresse för människor och att få förmedla kunskap. Genom sin pedagogiska utbildning för både fritid och friskvård, och tillsammans med många års erfarenhet av kursverksamhet, har hon alla möjligheter att hjälpa Dig som vill utveckla ditt måleri.

Med verksamhetslust håller Åse penseln som en vän i handen

 

 

Eller såhär:

För dekorationsmålare Åse Larsjos är det en fröjd att få lämna vackra minnen efter sig. Ett väl utfört arbete och en nöjd kund är självklart det viktigaste i hennes yrkesutövande, som pågått fullt ut sedan år 1996. Med enkla miljövänliga material och äldre målningstekniker målar hon möbler, inredning, väggfält och bårder med glädje samt förenar gärna detta med ett modernare utryck. Med inspiration från svensk ”folkart” och tradition blir ändå varje målning unik. Eftersom hennes boplats och ursprung finns i Dalarna så har många hus och stugor fått ett lyft av en nymålning eller renovering med kurbitsdekorationer på förstukvist.

Hos henne har det alltid funnits ett intresse för människor och att få förmedla kunskap. Genom sin pedagogiska utbildning för både fritid och friskvård, och tillsammans med många års erfarenhet av kursverksamhet, har hon alla möjligheter att hjälpa Dig som vill utveckla ditt måleri. Hennes kurser och kunskaper om allmogens äldre måleritekniker har utvecklat kontakter både från Japan och  USA där det finns ett stort intresse för Dala Folkart painting.

Positiv till utmaningar och kunders önskemål förflyttar sig Åse till uppdrag från både landsbygd och stad, eller uppdrag i sin egen arbets-eller kursateljé.

Features

  • Person Name

    Åse Larsjos

Kontaktuppgifter