Art of Leif Ericsson

Företagsuppgifter

Art of Leif Ericsson

Vapenmålare (heraldiker) och Konstnär.
Skapar nya vapensköldar och konst i flera olika tekniker.
Strävar efter ett eget uttryck inom heraldik, måleri och formgivning.
Utbildad dekoratör och konstnär.
Målar i den unika ”Lystertekniken” dvs. måleri med tunna oljefärgslasurer på förgylld grund (guld- och silvergrund).
Vapenmålare på Kungl. Maj:ts Orden 2006.
Första Vapenmålaren i Sverige att från H. M. Konungen tilldelas titeln Kunglig Vapenmålare 2019.

Features

  • Person Name

    Leif Ericsson

Kontaktuppgifter